Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Postorder
Rijksstraatweg 43F
7384AC Wilp
info@elsker.nl
0571-842155

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :


— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)— Datum(DD-MM-YYYY):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken